Frågor & svar
Nyheter

Rebecca 2018-09-04

* Delar min lyxigt stora villa med tre inneboende. * Årskort på SJ. * Elbilspool. * Solceller på taket. * Odlar bin. * Handlar lokalt och second hand. * Yrke i hållbarhetsbranschen.