Frågor & svar
Nyheter

Ulrika 2018-08-31

Genom att bli medveten om vad företagen arbetar med beträffande hållbarhet kan jag som konsument efterfråga deras hållbarhetsarbete. Flera företag/branscher har skrivit under en färdplan för att aktivt arbete med hållbarhet och minska negativ miljöbelastning. Jag som konsument kan bli mer medveten och välja dessa företag eller efterfråga detta från fler företag. Jag som privatperson kan bidra i det lilla som gemensamt blir det stora.