Frågor & svar
Nyheter

Sofia 2018-12-18

Ingen materialistisk konsumtion, vegetariskt julbord, åka tåg till festtillfället och fortsatt ekonomisk stöttning till miljöförening som jag är medlem i.