Frågor & svar
Nyheter

professor " Andreas Roiha" 2018-12-13

Det är ett känt faktum att människans sinne blir påverkad av vilket typ av ljus vi befinner oss i. På sommaren blir vi mer glada av solens strålar och när hösten och vinter faller in på blir vi mer deppiga av vädrets lekar. och många människor drabbas tyvär av depresioner under denna tidsperiod. pga. det mörka ljuset vilket påverkar vårat humör och välmående. något som jag själv har tillämpat är något som jag har valt att kalla ljusterapi. vilket går ut på att vistas i en viss typ av miljö med ljus i. vilket i sin tur påverkar våra sinner i positiv bemärkelse. I mitt eget fall är jag aktiv idrottsman. och brukar ägna mig åt hård idrottsträning inomhus. undet höst och vinter perioden. ända fram till sommaren. vilket i sin tur kan bota en del av människors depresioner. vi alla människor drabbas. inomhus aktiviteter inom hus i upplysta miljöer. ger även en möjlighet till sociala kontakter vilket alla typer av människor är i behov av. då det finns många människor som lider av viss ensamhet. vilket för många kan vara ett svårlöst problem. att hitta människor vi tycker om och kan komma i kontakt med. det kan vara svårt att veta på vilket bästa sätt man kontaktar en annan människa socialt. då inte alla människor har lika hög social kompetens. och kan ha svårt för den sociala biten. vilket alla människor skulle behöva bli mer kompetenta på. var även vaksam för yttre påverkan av andra människor som kan föra med sig att många människor mår dåligt.