Frågor & svar
Nyheter

Anja Kjellsson 2018-02-23

Mitt jobb som jaktvårdskonsulent och viltförvaltare lär inte påverkas särskilt. Teknisk utveckling i allmänhet, som t ex viltövervakningskameror (åtelkameror), drönare och GPS-sändare har däremot utvecklat och kommer att utveckla t ex inventeringsmetoderna för olika viltpopulationer på ett mycket positivt och kostnadseffektivt sätt.