Frågor & svar
Nyheter

Anna G 2018-05-18

För mer långsiktigt val för bättre hälsa, så bytte jag arbetsgivare. Nu går det i vågor med övertid, men det finns också möjlighet att ta ut detta (i tid). Min nuvarande arbetsgivare tar större hänsyn och arbetar mer för god arbetsmiljö och god värdegrund.