Frågor & svar
Nyheter

Julia 2018-05-17

Jobbar över ca 3h/vecka (skulle lätte kunna var fler, är dietist). Hoppar ibland över förmiddags/eftermiddagsrasten för att minska övertiden.