Frågor & svar
Nyheter

Månadens fråga: Hur ska en bra chef vara?

Att ha en bra chef står högt på mångas önskelista. Det ger möjligheter till utveckling och trivsel. Nu undrar vi hur du tycker att en chef ska vara för att du ska växa och må bra.

Publicerad:

Kommentarer

professor " andreas roiha" 2018-10-31

arbetade under mina riktiga chefsår. inom verkstadindutrin som chef för olika typer av områden inom arbetsmiljön. har hört mycket olika åsikter om hur en chef ska vara. som chef måste man ha en hög social kompetens. för att kunna bemöta olika typer av människor i olika typer av sociala sitaioner som kan uppstå i det praktiska arbetet. på ett trevlig och tillmötesgående sätt. och vara en företags intreserad person. som är intrserad av olika typer av förbättrings arbete inom ett företag. för att förbättra företagsklimatet. för all anställd personal. för att skapa mer trivsel på jobbet. mycket handlar om sitt eget personliga betende och uppträdande gentemot andra personer. har stött på vissa chefer som ibland har tappat sugen på att arbeta pga. annat som har med det praktiska arbetet att göra. jag skulle poängtera vikten av att utbilda sig. både bland personalen och bland dom som arbetar som chefer. ska vem som helst kunna bli chef. så är svaret givetvis nej. om man inte har tillräcklig kompetens för sitt område. och kommande arbete. så kan inte såna typer av personer fortsätta arbeta som chefer. vilket kan ge upphov till andra personers lidande i arbetslivet. håll er till en mer nyttig och konstruktiv livstil. så går det nog bättre. och absolut ingen förstäring av alkohol eller andra typer av dåliga betenden hos personer!!! " Lycka till!!!! "

Eva 2018-10-04

Intresserad av vad jag gör och följer upp om något är oklart eller inte funkar. Ger en spark i baken när jag får nya utmaningar "jag tror på dig och att du klarar detta nya och behöver du stöd finns jag här". Ger specificerad positiv kritik, inte bara "bra" utan vad som är bra. Engagerad i att alla i gruppen blir/känner sig sedda.

Anna G 2018-10-01

Tycker tidigare kommentarer stämmer bra. I övrigt att chefen agerar som föredöme själv. Uppmuntrar och ger feedback. Prestigelös.

BMA 2018-09-28

Jag läste precis ovanstående kommentarer och tycker att Pernilla fångat nästan allt som gäller ens förhållande till chefen. Själv tycker jag att man behöver samarbeta m sina kolleger på ett bra sätt utan att påtala att hen ör chef och bestämmer. Alla har olika roller men behövs för att lagarbetet ska fungera. Lojalitet står högt på listan, annars ska hen fungera som stöd för samtliga i gruppen.

Pernilla 2018-09-28

Förstående inför att privatliv och arbete alltid kommer att behöva samexistera. Ger konstruktiv kritik när det behövs och frågas efter det. Kan ge positiv kritik utan att det känns konstlat och påtvingat. Är lyhörd på sin personal och vet att olika människor behöver olika mycket stöd i sina arbetsuppgifter. Inte rädd för att ge personal "lösa tyglar".

Lena 2018-09-27

Närvande och intresserad när jag behöver hen. Då krävs ett visst övergripande intresse också för vardagen så att hen har förståelse för min fråga, men jag vill inte ha en chef som detaljstyr mitt arbete. Efter genomgången av den svåra frågan vill jag ha ett definitivt svar/beslut från chefen inom någon dag i normalfallet. Ingen "coachning" så att jag själv ska hitta svaret! Jag har redan tänkt innan jag frågar. Det gäller arbetet. I övrigt gillar jag folk med humor och lagom medkänsla för sina medmänniskor- ingen skillnad på chefen!

Andreas 2018-09-27

Mogen som människa. Erfarenhet av att gå i terapi och haft ngn slags kris i livet. Inte tro att hen är bäst på allt pga högst i hierarkin. Ord speglar handling. Förmåga att få personal att växa. Professionell vad gäller relationer på jobbet. Ej hierarkiskt fokuserad. Förmåga att kommunicera gemensamma mål. Delaktiggöra personal.
Kommentera