Frågor & svar
Nyheter

Andreas 2018-09-27

Mogen som människa. Erfarenhet av att gå i terapi och haft ngn slags kris i livet. Inte tro att hen är bäst på allt pga högst i hierarkin. Ord speglar handling. Förmåga att få personal att växa. Professionell vad gäller relationer på jobbet. Ej hierarkiskt fokuserad. Förmåga att kommunicera gemensamma mål. Delaktiggöra personal.