Frågor & svar
Nyheter

BMA 2018-09-28

Jag läste precis ovanstående kommentarer och tycker att Pernilla fångat nästan allt som gäller ens förhållande till chefen. Själv tycker jag att man behöver samarbeta m sina kolleger på ett bra sätt utan att påtala att hen ör chef och bestämmer. Alla har olika roller men behövs för att lagarbetet ska fungera. Lojalitet står högt på listan, annars ska hen fungera som stöd för samtliga i gruppen.