Frågor & svar
Nyheter

Lena 2018-09-27

Närvande och intresserad när jag behöver hen. Då krävs ett visst övergripande intresse också för vardagen så att hen har förståelse för min fråga, men jag vill inte ha en chef som detaljstyr mitt arbete. Efter genomgången av den svåra frågan vill jag ha ett definitivt svar/beslut från chefen inom någon dag i normalfallet. Ingen "coachning" så att jag själv ska hitta svaret! Jag har redan tänkt innan jag frågar. Det gäller arbetet. I övrigt gillar jag folk med humor och lagom medkänsla för sina medmänniskor- ingen skillnad på chefen!