Frågor & svar
Nyheter

Pernilla 2018-09-28

Förstående inför att privatliv och arbete alltid kommer att behöva samexistera. Ger konstruktiv kritik när det behövs och frågas efter det. Kan ge positiv kritik utan att det känns konstlat och påtvingat. Är lyhörd på sin personal och vet att olika människor behöver olika mycket stöd i sina arbetsuppgifter. Inte rädd för att ge personal "lösa tyglar".