Frågor & svar
Nyheter

professor " andreas roiha" 2018-10-31

arbetade under mina riktiga chefsår. inom verkstadindutrin som chef för olika typer av områden inom arbetsmiljön. har hört mycket olika åsikter om hur en chef ska vara. som chef måste man ha en hög social kompetens. för att kunna bemöta olika typer av människor i olika typer av sociala sitaioner som kan uppstå i det praktiska arbetet. på ett trevlig och tillmötesgående sätt. och vara en företags intreserad person. som är intrserad av olika typer av förbättrings arbete inom ett företag. för att förbättra företagsklimatet. för all anställd personal. för att skapa mer trivsel på jobbet. mycket handlar om sitt eget personliga betende och uppträdande gentemot andra personer. har stött på vissa chefer som ibland har tappat sugen på att arbeta pga. annat som har med det praktiska arbetet att göra. jag skulle poängtera vikten av att utbilda sig. både bland personalen och bland dom som arbetar som chefer. ska vem som helst kunna bli chef. så är svaret givetvis nej. om man inte har tillräcklig kompetens för sitt område. och kommande arbete. så kan inte såna typer av personer fortsätta arbeta som chefer. vilket kan ge upphov till andra personers lidande i arbetslivet. håll er till en mer nyttig och konstruktiv livstil. så går det nog bättre. och absolut ingen förstäring av alkohol eller andra typer av dåliga betenden hos personer!!! " Lycka till!!!! "