Frågor & svar
Nyheter

Agronomen 2018-01-12

Jag förstår inte allt prat om att staten bestämmer över människors liv i den här frågan. Det är inte någon som bestämmer hur länge mamman respektive pappan ska vara hemma- det gör man själv! Vad staten gör är att ge en fantastisk möjlighet att som förälder vara hemma med sina barn och samtidigt få betalt för det! Känns det då inte rimligt att staten ger lika mycket till pappan som till mamman?