Frågor & svar
Nyheter

Biologen 2018-01-12

Det som är riktigt tråkigt i det här förslaget är ju att man kortar av dagarna med TRE månader samt minskar möjligheten att jobba deltid. Möjligen är det bättre för karriären, men att mammorna gynnas av att känna sig ännu mer otillräckliga och stressade kommer bara göra att ännu fler går in i väggen. Och barnperspektivet missar man ju helt. Är det verkligen staten som ska ha hand om barnen och inte föräldrarna? Jag tycker det är helt sjukt faktiskt.