Frågor & svar
Nyheter

Djursjukskötare o mamma 2018-01-11

Kan inte politikerna bara sluta med att lägga sig i våra privatliv och hur vi delar upp vår omvårdnad om vårt barn. Vi når inte ett jämställt samhälle genom att tvinga föräldrar att dela på föräldradagarna på ett visst sätt. Låt oss sköta det själva! Om vi verkligen vill att samhället ska bli jämställt se till att kvinnors arbete premieras lika högt som männens, om kvinnors lön blir jämnställd med männens DÅ kommer vi ett steg närmare jämnställdhet som kommer få följdeffekter som fortsatt leder vidare till ett alltmer jämnställt samhälle! Med ökade löner till kvinnor ökar möjligheterna för föräldrar att välja vem som ska vara hemma med barnet/barnen utan att familjens ekonomi går åt skogen. Det är först då och endast då vi får möjligt att faktiskt nå ett jämställt samhälle. Allt annat är bara skenmanövrar som ska föreställa försök till att skapa ett jämnställt samhälle utan att faktiskt behöva mena det.