Frågor & svar
Nyheter

Forskarmamma 2018-01-12

Det blir knappast mer jämställt om det tvingas dagar till pappan, varje familj måste ju få bestämma själv vad som är bäst för dem. Först var jag hemma ett år och sen min man 6 månader. Min arbetssituation är mer osäker då jag går på småprojekt hela tiden och inte har en fast anställning, förlorade min anställning bara för att jag blev föräldraledig. Fick några nya projekt, så min man kunde vara hemma. Men om jag inte fått det, skulle min man tvingats vara hemma samtidigt som jag var arbetslös. På vilket sätt skulle de gynnat oss och gjort samhället mer jämlikt? Se till att öka kvinnornas lön på arbetsmarknaden och förbättra tjänsterna så fler har tillsvidareanställning. Det är helt befängt att jag ska kunna ha jobbat i 11 år på universitet utan att få en tillsvidaretjänst och dessutom blev utkastad ur systemet bara för att jag ville ha barn!