Frågor & svar
Nyheter

Kemisten 2018-01-19

Nej, fler öronmärkta månader gör inte föräldraskapet mer jämlikt. Enda som händer är att fler dagar brinner inne när barnet når brytgränsen. Jämlikhet fås då löneskillnaderna mellan kvinnor och män med lika arbete försvinner. Dessutom måste kraven på att en chef alltid ska vara tillgänglig bort! Det innebär nämligen att man arbetar även under föräldraledighet. En annan sak är att direktreklam ang. barnet ska skickas till båda vårdnadshavarna inte enbart till mamman som nu. Anmärkningsvärt att barninfo skickas till mamma och bankinfo (gällande gemensamma saker) till pappa/herren i huset.