Frågor & svar
Nyheter

Lennart Robertson 2018-01-12

Det var förmodligen ett misstag att inte göra föräldraförsäkringen individuell från början. Om den var tänkt att ge barnet tillgång till båda föräldrarna så blir det något märkligt att svaret på det oftast är mamman. Tyvärr är det väl ofta mannens arbetsplats som bestämmer hur mannens uttag ser ut. Attityder typ: visst kan du vara föräldraledig men jobbet måste blir gjort, eller du förstår väl vad det betyder för din karriär! En individualisering av föräldraförsäkringen skulle kanske kunna vara normerande för attityden till föräldraskap på arbetsmarknaden.