Frågor & svar
Nyheter

Per 2018-01-15

Självklart ska föräldraförsäkringen vara individuell, d v s alla dagar ska vara kopplade till barnet, men därutöver inte öronmärkta alls. Jag är man, har själv två barn och tog ut drygt hälften av högnivådagarna för det ena av dem, något mindre för det andra. Men jag betackar mig för ännu hårdare likformning av barnfamiljerna. Jag räknar med att Naturvetarna/SACO tar kraftigt avstånd från den typen av hårdhänt ekonomisk styrning.