Frågor & svar
Nyheter

Sofie 2018-01-17

Fler öronmärkta föräldradagar ger ökad jämställdhet. På Island har man öronmärkt föräldradagarna så att 1/3 måste tas ut av pappan och 1/3 av mamman och 1/3 är valfritt. Det borde även införas i Sverige.