Frågor & svar
Nyheter

Heidi 2018-03-16

För mig är grunden att ha ett arbete som bidrar till samhällsutveckling och hållbar utveckling, möjligheten att vara med och påverka den samma. I detta ligger också möjligheten att utvecklas som person i en lärande organisation med goda arbetskamrater och att ha roligt på jobbet!