Frågor & svar
Nyheter

Desireé 2018-04-26

Styrketränar på gym, vandrar i naturen på helgen, yogar vid behov samt ser till att hitta andningspauser för kortare meditation i vardagen.