Frågor & svar
Nyheter

Fossilet 2018-04-20

Jag cyklar till jobbet, men bor i Stockholm så frågan är om detta inte är mer stressande än avstressande. Min återhämtning sker timmen mellan jobbet och middagen i sällskap med en god bok och en liten fin-öl. Rent allmänt underskattas de positiva effekterna alkohol i små mängder har på det psykiska välbefinnandet. En annan strategi är att jag reserbort från bekymmren när tillfälle ges.