Frågor & svar
Nyheter
Foto: Colourbox

Många företagare oroar sig för pension

Kunskapsnivån hos egna företagare är låg – en femtedel uppger att de har låg eller ingen kunskap om hur de tjänar in pengar till pensionen. Samtidigt tar färre än hälften ut en marknadsmässig lön, enligt en färsk undersökning från Pensionsmyndigheten.

Publicerad:

Var fjärde egenföretagare känner oro inför sin framtida pension. Kvinnor är mer oroliga (30 procent), än männen (23 procent). Andelen som känner oro är högre bland egenföretagare med enskild näringsverksamhet (32 procent) jämfört med de som driver aktiebolag (20 procent).
– Det viktigaste en egen företagare kan göra för pensionen är att ta ut en marknadsmässig lön när det är möjligt, betala skatt och kompensera för tjänstepension genom ett eget sparande, säger Erik Ferm, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Avsätt 4,5 procent av lönen

En tumregel brukar vara att spara cirka 4,5 procent av årslönen, det motsvarar vad de flesta arbetsgivare med kollektivavtal betalar in i form av tjänstepension.
Av de egenföretagare som driver ett aktiebolag uppger 78 procent att de har ett privat pensionssparande. Motsvarande siffra för företagare med enskild näringsverksamhet är 59 procent.

Bra tips

– Det många kanske inte vet är att för den som är egen företagare utan tjänstepension så finns fortfarande möjlighet att göra avdrag för pensionssparande i deklarationen, säger Erik Ferm.
Det är viktigt att komma ihåg att det finns ett årligt tak på hur mycket man kan tjäna in till sin allmänna pension. Det innebär till exempel att höga inkomster under några få år inte nödvändigtvis kompenserar för många år med låga inkomster.

Fler siffror från undersökningen:

4 av 10 tänker jobba vidare efter 65 år.
Endast 44 procent av alla företagare i undersökningen uppger att de tar ut en marknadsmässig lön.
• 63 procent arbetar heltid, 14 procent deltid och 23 procent blandat.
Totalt intervjuades 502 stycken egna företagare via Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel i år.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera