Frågor & svar
Nyheter

Tomas Lindgren 2018-04-13

Av talarlistan för manifestatione på Norrmalmstorg ser det ut som om enbart makthavare av olika slag kommer att tala. Den enda forskaren tycks vara Åsa Wikforss. Makthavarna kan i och för sig ha forskarbakgrund men i så fall har de hittat något som är intressantare än att forska, nämligen att ha makt.. Och makten behöver inte bry sig om rationell argumentering utan har som enda mål att vinna.