Frågor & svar
Nyheter
Foto: Colourbox

Naturvetare behövs i omställningen

Johan Kuylenstierna vill se fler naturvetare som engagerar sig i samhällsdebatten. De kan påverka miljö- och klimatpolitiken och snabba på omställningen till ett hållbart samhälle.

Publicerad:

Vad man gör som individ spelar roll för en hållbar utveckling.

– Vi lever i ett sammanlänkat system, där egna insatser, politiska beslut och näringslivets satsningar påverkar miljö- och klimatpolitiken.

Det säger Johan Kuylenstierna, adjungerad professor i internationella vattenresursfrågor på Stockholms universitet och vice ordförande i klimatpolitiska rådet.

– Som konsument handlar det om att göra klimatsmarta val, som att äta mindre kött och välja grön el. Lika viktigt är att man som individ engagerar sig och ställer krav på politikerna.

Tröga system

Han påminner om att Sverige ligger långt framme, bland annat tack vare den klimatpolitiska överenskommelsen som sju partier står bakom. 2045 ska Sverige vara klimatneutralt och ha noll i nettoutsläpp.

Är det möjligt?

– Ja, men det är svårt och det går för långsamt. För att nå målet om 70 procent reduktion i transportsektorn till 2030 skulle det behövas en utsläppsminskning på 10 procent per år, men vi ligger på 1 procent. Teknikutveckling kommer ofta språngvis, så loppet är inte kört. Å andra sidan är systemen tröga och det tar tid att fasa ut gammal teknik.

Han gläds ändå över att det görs mycket i kommunerna. I till exempel Stockholm är hela kollektivtrafiken fossilfri.

Men spelar det roll vad Sverige gör?

– Absolut. Om inte vi med våra goda förutsättningar klarar omställningen, vilka ska då göra det? frågar han retoriskt. Kom ihåg Parisavtalet, som närapå alla världens länder har signerat.

Guldläge

Johan Kuylenstierna menar att efterfrågan av miljöteknik därför kommer att öka.

– Sverige har ett guldläge där omställning och tillväxt går hand i hand. Glädjande att bland annat stålindustrin är med på tåget och arbetar för att uppnå noll i nettoutsläpp, vilket drivs av affärsintressen.

Han är mer orolig för effekterna av klimatförändringarna, som redan är här.

– Den heta sommaren är en varningssignal. Förändringar av klimatet är inte linjära, utan har inbyggda tröskeleffekter. Det innebär att effekterna kan bli snabba om till exempel sibiriska tundran tinar och släpper ut metangas eller att havsisen i Arktis smälter helt under sommaren.

Vad kan naturvetare göra?

– Vi är viktigare än någonsin. Det behövs naturvetare som har kunskap om hur samhället fungerar och deltar i debatten, säger naturgeografen som själv har jobbat i FN och samarbetar med olika aktörer för att sprida kunskap om hållbarhet.

Bland annat har han jobbat tillsammans med företrädare för kulturen, som teater och humaniora, för att nå ut med budskapet till andra grupper i samhället.

– Jag tror på idén att sprida kunskap om hållbarhet via olika sinnen för att nå fler.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera