Frågor & svar
Nyheter

Naturvetarna ger facklig service åt Sveriges Veterinärförbund för deras medlemmar

Naturvetarna och Sveriges Veterinärförbund (SVF) inleder samarbete om facklig service för medlemmar i SVF.

Publicerad:

Samarbetet innebär i huvudsak

  • att Naturvetarna genom sin verksamhet för medlemsrådgivning erbjuder facklig rådgivning åt Sveriges Veterinärförbund (SVF)
  • att SVF:s medlemmar företräds av Naturvetarna i arbetsrättsliga frågor och får samma service som Naturvetarnas medlemmar
  • att SVF:s medlemmar efter sommaren 2018 får tillgång till Naturvetarnas tjänst lönesamtalscoachning

– För Naturvetarna är det naturligt att ge det här stödet till SVF. Veterinärer är en naturvetarprofession och vi har sedan länge en mycket god kompetens att ge service till naturvetare. Vår egen personal, ombudsmän med flera, kommer att utföra tjänsten, kommenterar Per Klingbjer, förbundsdirektör i Naturvetarna.

– Verksamheten i Sveriges Veterinärförbund innefattar många fler delar än enbart den centrala verksamheten att ge facklig service åt medlemmarna, bland annat en omfattande professionsverksamhet. Genom samarbetet med Naturvetarna kan vi lägga våra resurser på att utveckla vår organisation, också den fackliga verksamheten, säger Ann-Louise Fredrikson, kanslichef i Sveriges Veterinärförbund.

Stöd till lokalt fackligt förtroendevalda

Samarbetet mellan de två förbunden innebär vidare attlokalt fackligt förtroendevalda inom SVF kommer att erbjudas att gå Naturvetarnas fackliga utbildningar för förtroendevalda.

Avgränsningar

Naturvetarna övertar inte pågående ärenden hos SVF. I förhandlingsfrågor tillämpas tre månaders karens och under den perioden erbjuds enbart rådgivning.

Naturvetarna förbehåller sig rätten att avgöra vad som är en arbetsrättslig fråga vid varje givet tillfälle.

En ytterligare avgränsning är att rådgivning om arbetsgivarfrågor inte ges till medlemmar i SVF som är egenföretagare eller anställd i eget företag.

Avtal

Ett avtal om samarbete gäller för två år med en ömsesidig möjlighet till uppsägning efter ett år.

– Samarbetet startar så snabbt som möjligt. Vi bedömer att det behövs 2-3 veckor för oss i Naturvetarna att rusta vår organisation efter det att avtalet nu har undertecknats, säger Per Klingbjer.

För frågor och vidare information om samarbetet:
Johan Ahlgren, chef Kommunikation och påverkan, Naturvetarna, tfn 08-466 24 05 eller 073-366 24 05