Frågor & svar
Nyheter

Donato Campanini 2018-12-31

Hej Lars-Erik, som Riccardo säger är det på gränsen att vara lagligt vad ni gör. Det är i alla fall väldigt orättvist att ni inför en ny försäkring på det här sättet. Ni borde fråga om vi vill betala 35 SEK extra per månad för en ny tjänst, inte automatiskt registrera oss på tjänsten och sedan fråga oss "säg till om ni vill inte betala 35 SEK extra/månad". Många kommer att vara lurade om ni arbetar på det här sättet. Vi kommer att byta medlemskap till Sveriges Ingenjörer och berätta till alla vi känner igen inom akademin på hur ni lurar era medlemmar på Naturvetarna. Jag hoppas många medlemmar kommer att lämna er så att ni förstår att ni kan inte göra allt ni vill utan att få konsekvenser. Jag är väldigt besviken på er beteende, jag påminner er att här i Sverige försöker vi hjälpa varandra, inte försöka lura pengar till varandra som ni försöker göra nu.