Frågor & svar
Nyheter

Nu laddar vi för kongressen

Det är spännande att företräda naturvetare i en tid då förändringens vindar blåser starka. När jag blickar framåt ser jag hur krav på klimatomställning och energieffektivisering, globalisering, automatisering och utveckling av tjänster, driver på samhällsutvecklingen. 

Publicerad:

Framtidens arbetsmarknad innebär oanade möjligheter för naturvetare. Naturvetenskapen kommer att vara avgörande för att vi ska lyckas hantera dessa utmaningar på ett bra sätt. Dagens utvecklingscykel är naturvetenskapligt orienterad och gör 2000-talet till naturvetarnas århundrade.

Naturvetarnas uppgift är att stödja och coacha naturvetare i arbetet och att stärka deras kompetens och betydelse i samhället. Det är ett stort uppdrag som egentligen aldrig tar slut. Det är också ett stort ansvar att utforma rätt verktyg för att naturvetare ska kunna ta sig an samhällets utmaningar.

Naturvetare skapar världens framtid

Redan nu under vintern och våren kommer ni att märka att vi laddar för Naturvetarnas kongress. Kongressen kommer i år att bli ovanligt spännande. Naturvetare skapar världens framtid och det är nu vi gemensamt designar förbundets framtid, åtminstone för de kommande tre åren. Därför är det viktigt att vi i styrelsen har en mångsidig bild av de utmaningar och möjligheter som ni medlemmar ser framför er. Lika viktigt är hur de värderingar som är vägledande för karriärval och arbetsliv förändras. Vi vill säkerställa möjligheten för naturvetare att få optimala villkor vid varje givet tillfälle, oavsett uppdragsform.

Det är du som bär på kunskapen om hur dina och andra naturvetares utmaningar, förutsättningar och behov ser ut. Det är också du som avgör både vilken inriktning Naturvetarna ska ha på verksamheten framöver och vem som ska vara med och besluta om denna på kongressen. Min förhoppning är att din kunskap och ditt engagemang ska synas på kongressen den 9–10 november, i förslag till verksamhet eller som företrädare för medlemmarna.

Redan nu är det möjligt att nominera dig själv eller någon annan som gör viktiga insatser för naturvetare i arbetslivet. Det gör du på www.naturvetarna.se/kongress

Välkomna till vårt gemensamma arbete för vår framtid!

Kommentarer

Kommentera