Frågor & svar
Nyheter

Ny myndighet för arbetsmiljökunskap

Ett nationellt kunskapscentrum för frågor om arbetsmiljö, som bidrar till att kunskap om arbetsmiljö kommer till användning i praktiken. Så kommer MynAK (Myndigheten för arbetsmiljökunskap) att fungera.

Publicerad:

Idag finns mycket forskning och kunskap om arbetsmiljö som inte nyttjas fullt ut. MynAK kommer att bidra till att sammanställa det kunskapsläget, och sprida den bland relevanta aktörer på arbetsmiljöområdet. 

– MynAK har blivit så väl mottagen av alla parter; fack, arbetsgivare, och inom politiken. Det har funnits ett gap som vi kommer att fylla, säger generaldirektör Nader Ahmadi.

Arbetsmiljöpolitiken kan bidra till att minska sjukskrivningstalen, vilket gör den viktig både ur ett individ- och samhällsperspektiv. MynAK kommer att utvärdera och analysera statliga initiativ på området för att bedöma hur effektiva olika insatser har varit och vad som fungerar.

MynAK ska också verka för bättre förutsättningar för företagshälsovården, genom att följa utvecklingen inom området och utarbeta riktlinjer för olika aktörer.

– Det är roligt att vi inte behöver följa gamla spår utan kan skapa något helt nytt. Vi kommer att samverka och ha dialog med så många som möjligt. Vi vill prata lika mycket med ”golvet” som med ”taket”.

MynAK är sedan 1 juni en myndighet under regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet).