Frågor & svar
Nyheter
Det blev inga pengar till forskning om radon och dess risker.

Radoncentrum kunde gett bättre hälsa

Kärnfysikern Göran Nyman ville starta ett kompetenscentrum för att samla all forskning kring radon. Men forskningsmedlen uteblev. Centrat likaså.  

Publicerad:

Ungefär 500 personer drabbas av lungcancer varje år, till följd av radon. Göran Nyman, professor emeritus i subatomär fysik vid Chalmers tekniska högskola, menar att det satsas för lite på forskning för att minska den siffran. Han har länge kämpat för radonforskning och för att starta ett radoncentrum.

– Tanken var att samla mätteknik, miljömedicin, byggteknik, geologi, materialteknik, ventilation och miljöjuridik för att arbeta gemensamt. Men det blev aldrig av eftersom vi inte fick pengar, säger Göran Nyman och berättar att centrat kunde hjälpt regeringens hälsoarbete kring radon.    

Det pågår viss radonforskning idag, men den har aldrig fått tillräckligt stort genomslag eller ekonomiskt stöd.

– En orsak kan vara att företag inte vet hur de ska tjäna pengar på det här. Folk vill generellt inte betala för sanering och detektorer eftersom man tycker att kommunen ska stå för det. Då är det svårt att se ekonomisk vinning, säger Göran Nyman. 

– Det är också svårt att säga exakt hur många och vilka som dör av radon och därför anser nog vissa myndigheter och finansiärer det mer motiverat att lägga pengar på forskning som ger mätbara resultat.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som bildas när grundämnet uran sönderfaller. Radon finns naturligt i marken, luften och vattnet samt i vissa byggnadsmaterial. Gasen är osynlig, smak- och luktlös.

Text: Josefine Hallgren 

Detta är en av artiklarna i serien Forskning som inte blev av.

Det finns vetenskapsmän som för alltid satt avtryck i vår historia och det finns forskning som förändrat vår värld. Och sedan finns det forskning som kanske kunde gjort det, om den fått chansen. Här hittar du alla artiklar:

Hennes arbetsplats försvann

Upp som en sol, ner som en pannkaka

Forskning om kvinnors sjukdomar en bristvara

Så kan mer forskning komma till nytta

Mer skolforskning skulle stärka eleverna