Frågor & svar
Nyheter

Rekordmånga motioner till kongressen

Arbetsmiljö, villkor och lönebildning blir heta frågor på Naturvetarnas kongress i november. I alla fall att döma av de motioner som har kommit in.

Till årets kongress har inte mindre än tjugotre motioner författats, vilket är nytt rekord för vår kongress. Den 9 augusti var sista dagen att skicka in motioner till Naturvetarnas kongress. Förbundet har kongress vart tredje år och motioner ger medlemmar en möjlighet att påverka Naturvetarnas ställningstagande och arbete med olika frågor under den kommande treårsperioden.

- Det är kul att responsen från medlemmarna varit så god. Det medlemsengagemang som så här många motioner och olika motionärer vittnar om är centralt för ett fackförbund. Jag blir också glad ur ett rent demokratisk perspektiv, säger Kristofer Jervinge, teamchef för avdelningen Påverkan.

Motionerna som har inkommit behandlar många olika ämnen däribland arbetsvillkor, arbetsmiljö och lönebildning. Det är förbundets professionsföreningar, lokala förtroendevalda samt enskilda medlemmar som har skrivit motionerna. Nu ska Naturvetarnas förbundsstyrelse ta ställning till hur svaren (bifall eller avslag) på motionerna ska formuleras.

Naturvetarnas förbundsstyrelse formulerar också idéer om fokus och arbete med olika frågor under den kommande treårsperioden genom propositioner. Medlemmarnas motioner ger förbundsstyrelse en indikation om propositionerna stämmer överens med förväntansbilden hos medlemmarna.

- Förbundsstyrelsen får en känsla för om deras öra mot rälsen har lyckats fånga upp det som medlemmarna ser som mest relevant framöver.

Processen kring att ta fram svar på motionerna pågår för närvarande. I mitten av oktober har alla medlemmar möjlighet att ta del av alla kongresshandlingar på www.naturvetarna.se

 

Senast uppdaterad: