Frågor & svar
Nyheter

Skatteavdrag ger lägre fackavgift

Det mesta talar för att det blir billigare att vara med i ett fackförbund från och med 1 juli i år. Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att en skattereduktion för fackföreningsavgiften ska återinföras. Beslut fattas under våren.

Publicerad:

Avdragsrätten gäller 25 procent av avgiften, som för fullbetalande medlemmar i Naturvetarna är 240 kronor per månad. Det skulle innebära en skattelättnad på 720 kronor per år.

Eftersom avdragsrätten förväntas införas 1 juli blir avdraget värt 360 kronor i år. För dem som betalar en lägre avgift till förbundet blir skattelättnaden mindre värd i kronor räknat. För att få del av avdraget måste fackföreningsavgiften uppgå till minst 400 kronor per år.

Regeringspartierna har i förhandlingar kommit överens om att återinföra avdragsrätten som togs bort för drygt tio år sedan. Förslaget lades fram i regeringens höstbudget och föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. 

Anledningen är att regeringen vill stärka den svenska modellen som bygger på starka parter som gemensamt tar ansvar för löner och villkor.

- Det har bidragit till höga reallöneökningar, få konfliktdagar och trygghet för den enskilde. En fungerande partsmodell kräver en hög organisationsgrad, något som minskat de senaste åren. Att återinföra skattereduktionen för fackföreningsavgiften är därför angeläget, säger finansminister Magdalena Andersson.

Förtydligande: Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift är ett förslag och har ännu inte slutgiltigt beslutats. I tidningen Naturvetaren nr 1-2018 framstår det som att beslutet redan är fattat. Förslaget behandlas just nu av lagrådet och ett beslut om återinförande kommer troligen att fattas under våren.

Palle Liljebäck

chefredaktör