Frågor & svar
Nyheter

Stöd till medarbetare vid myndighetsflytt

I samband med att regeringen aviserat ett antal myndighetsflyttar från Stockholm till andra orter har Saco-S, och övriga fackliga förhandlingsorganisationer inom staten, lyft frågan om hur det påverkar medarbetarna. Ny överenskommelse har nu tecknats med Arbetsgivarverket om tillägg till Avtal om Omställning.

Publicerad:

Trygghetsstiftelsen kan på ett tidigt stadium bli involverad när regeringen fattat beslut om att flytta hela eller delar av en myndighet till en annan ort. De arbetstagare som omfattas av flytten har rätt till ett till tre coachande samtal i samband med att de ska fatta beslut kring sin fortsatta anställning. Dessa samtal ska ske senast åtta månader före flytten. De anställda som väljer att inte följa med kan också, under vissa förutsättningar, snabbt få individuella åtgärder inom ramen för Trygghetsstiftelsen.

– Att flytta hela eller delar av en myndighet påverkar både medarbetare och verksamhet. Vi är glada att de medarbetare som berörs, i god tid kommer att få stöd av Trygghetsstiftelsen, säger Lena Emanuelsson, Saco-S ordförande.

– Att säkerställa att Naturvetarnas medlemmar får tillgång till Trygghetsstiftelsen i ett tidigt skede är mycket viktigt. De har mycket goda resultat i sitt omställningsarbete och är den aktör som verkligen kan akademiker, säger Andreas Nyström, förhandlingschef offentlig sektor på Naturvetarna och ledamot Saco-S styrelse. 

Det är Saco-S, OFR/S,P,O och Seko som kommit överens med Arbetsgivarverket om att ändra Avtal om omställning. Överenskommelsen gäller från och med den 1 juli 2018.

Kommentarer

Kommentera