Frågor & svar
Nyheter

Svenska Sjukhuskemistförbundet ny professionsförening

Vi välkomnar Svenska Sjukhuskemistförbundet, SSKF, som ny professionsförening inom Naturvetarna! Ordförande Mats Ohlson berättar mer om SSKF:s arbete.

Publicerad: Uppdaterad:

Det var i september som SSKF ansökan om att byta förbundstillhörighet från Sveriges Ingenjörer till att bli en professionsförening inom Naturvetarna godkändes.

Varför vill ni vara en del av Naturvetarna?Foto på mats Ohlson

– När SSKF bildades på 70 talet var de flesta medlemmarna apotekare och ingenjörer. Idag är drygt hälften medlemmar i Naturvetarna. Dessutom arbetar vi med liknande frågor som sjukhusgenetiker och sjukhusfysiker som redan är en del av Naturvetarna. De har etablerade specialistutbildningar idag vilket vi också arbetar för att få, så vi ser att vi kan ha bra stöd från dem och Naturvetarna i vårt arbete, säger Mats Ohlson, ordförande för SSKF.

Sjukhuskemister kan vara naturvetare med en kemiutbildning i grunden och analytisk kemi som huvudinriktning, farmaceuter eller ingenjörer. Runt 40 procent har en licentiat eller är disputerade.

Vilken kompetens bidrar ni med inom hälso- och sjukvården?

– Vi arbetar med instrument och metodologi. Sjukhuskemisten är med i valet av utrustning och mätteknik för att uppfylla läkarens kliniska krav. Sjukhuskemisten utvecklar och sätter upp till exempel kromatografiska metoder med vilka man separerar och identifierar olika kemiska substanser som ofta kommer från urin och blod. Laboratorieresultaten använder läkaren för att ställa diagnos. Sjukhuskemister utför ofta specialanalyser som till exempel kromatografi. Stor del av det dagliga analyserandet av proverna görs av våra drivna och duktiga kollegor, de biomedicinska analytikerna.

Vilka frågor jobbar SSKF med?

– I flera år har vi jobbat för att få till en etablerad specialistutbildning för sjukhuskemister som idag inte finns. Sverige är ett av två länder inom EU som inte har det. Dessutom arrangerar vi stora utbildningsinsatser som exempelvis utbildningsdagar om kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin tillsammans med Sveriges kliniska kemiska laboratorieingenjörers förening, SKKLF, samt är med och samarrangerar Vårmöte i klinisk kemi som är en fortbildning för sjukhuskemister, läkare och biomedicinska analytiker.

Vilka utmaningar står ni inför?

– Vår kompetens på labb tas för givet och vi syns för dåligt. Dessutom behöver vi få en specialistutbildning som tar med alla moment som förväntas att vi ska utföra i vårt yrke. De flesta sjukhuskemister har kompletterat sin utbildning under årens lopp men det borde ske mer strukturerat för att både vi och arbetsgivaren ska kunna ta tillvara på vår kompetens bättre och mer effektivt. Det händer också mycket inom teknikområdet och en utmaning är att hänga med i utvecklingen. Därför är det viktigt med fortbildning för sjukhuskemister.

Läs mer om SSKF och ansök om medlemskap i professionsföreningen på deras webbplats www.sjukhuskemisterna.se.

 

Johanna Rösth

projektledare webb

Kommentarer

Kommentera