Frågor & svar
Nyheter

Tack till alla som svarade på löneenkäten

Du som svarade på löneenkäten har bidragit till den bästa lönestatistiken för naturvetare. Nu är siffrorna från löneenkäten under statistisk bearbetning. Färsk lönestatistik kommer att presenteras på Saco Lönesök under nästa vecka.

Publicerad:

På Saco Lönesök hittar du alla akademikers löner. Använd lönestatistiken med förnuft och stirra dig inte blind på lönerna för din utbildning.

Ett tips är att istället titta på befattningsnivå och arbetsmarknadssektor för alla akademiker. Hur ser lönespridningen ut där, jämfört med lönenivån på din arbetsplats? Om du har koll på marknadslönen för din befattning har du lättare att argumentera för din lön.

Här hittar du alla löner för akademiker i Saco Lönesök

OBS! Resultatet från 2017 års löneenkät uppdateras vecka 3.