Frågor & svar
Nyheter

Tre pappamånader kan bli fem

I dag är tre månader vikta till vardera föräldern i föräldraförsäkringen. I det nya förslaget ska fem månader öronmärkas till mamman, och lika många till pappan.

Publicerad:

1 januari 2019 föreslås ändringarna att träda i kraft. Men det är tveksamt om det går igenom i riksdagen. Både alliansen och Sverigedemokraterna är emot förslaget.
Uttaget av föräldradagar är inte jämställt i dag. Kvinnor tar som regel ut betydligt mer av föräldraförsäkringen än männen. Enligt Försäkringskassan är män i genomsnitt lediga 3,8 månader och kvinnor 15,3 månader under barnets två första levnadsår. Manliga akademiker tar dock ut mer föräldraledighet.

Gynnar kvinnor

Det ojämna uttaget menar regeringen kan få effekter på kvinnors karriärmöjligheter, med sämre löneutveckling, livsinkomst och pension. Och det är inte alltid som arbetsgivare visar förståelse för att pappor vill vara hemma med sina barn.
Saco, som länge har drivit frågan om en tredelad föräldraförsäkring, är positivt till förslaget.
– Sverige är i många avseenden ett jämställt land. Vi har kommit långt, jämfört med de flesta andra länder. Men när det gäller till exempel chefsrekrytering eller livslöner är det fortfarande en omotiverat stor skillnad mellan män och kvinnor. De steg som utredningen föreslår kommer att minska de skillnaderna, säger Sacos ordförande Göran Arrius.
Saco menar att om förslaget genomförs kommer det att bidra till en mer jämställd arbetsmarknad och göra föräldraförsäkringen mer anpassad till olika familjekonstellationer.

Förslaget i korthet:

– Fem månader, totalt 151 dagar, reserveras för vardera föräldern. Plus fem månader för valfri fördelning mellan föräldrarna.
– De 90 så kallade lägstanivådagarna slopas. I stället betalas full föräldrapenning ut för samtliga 460 dagar.
– Det ska bli lättare att lämna över dagar till andra, både till en sambo och till en utomstående, som morfar eller farmor.
– 390 dagar måste tas ut innan barnet fyllt tre. I dag gäller att 384 dagar ska tas ut innan barnet fyllt fyra.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera