Frågor & svar
Nyheter
Foto: Colourbox

Vad ska ingå i ett konsultavtal?

Jag har blivit erbjuden ett konsultuppdrag inom bioinformatik för ett helt nystartat företag. För mig innebär det att jag ska starta bolag och det har jag ganska bra koll på, men vad är viktigt att tänka på som konsult?

Publicerad:

Noshin Kardel, affärsjurist på avtal24, ger här råd om vad som är viktigt att tänka på när du går in i en konsultroll. 

I varje förhållande mellan konsult och uppdragsgivare uppstår situationer som bör regleras i förhand för att undvika oklarheter och tvister. Här listar hon några av de viktigaste:

  • Immateriella rättigheter: Det kan uppstå delade meningar om vem av parterna som ska ha rätt till de immateriella rättigheterna för arbetsresultatet. Det ligger ibland stora ekonomiska fördelar i att äga dessa och det är därför oerhört viktigt att i förväg bestämma vem som ska ha rätt till resultatet.
  • Sekretess: I ett konsultavtal kan parterna bestämma om uppdraget och/eller den information som utbyts mellan konsulten och uppdragsgivaren ska vara sekretessbelagd. 
  • Exklusivitet: Uppdragsgivaren kan vilja avtala om att konsulten inte får ha andra uppdrag under avtalstiden, särskilt om det avser uppdrag som på något sätt konkurrerar med uppdragsgivarens verksamhet. 
  • Ersättning för konsultuppdraget: Alla åtaganden ovan kan verka betungande för konsulten, men försätter denne i en bättre förhandlingsposition. Som konsult får man tänka på att ju fler skyldigheter man tar på sig, desto mer ersättning kan man kräva av uppdragsgivaren.
  • Försäkring: Som konsult bör du se till att ha en branschanpassad företagsförsäkring som innehåller en ansvarsförsäkring för att täcka eventuella skadeståndskrav. Rättsskydd är också att rekommendera och brukar ingå i de flesta företagsförsäkringar.
Skriv kompanjonavtal kostnadsfritt hos avtal 24

Hos avtal24 kan du som företagarmedlem i Naturvetarna kostnadsfritt skriva konsultavtal online, alternativt tillsammans med en jurist för 2 995 kr (ordinarie pris 5 990 kr). 

För att ta del av dina förmåner hos Avtal24 och skriva de avtal just du behöver, registrera dig på www.avtal24.se/naturvetarna