Frågor & svar
Nyheter

Varför måste man tacka nej till juristförsäkringen?

Många nöjda medlemmar har använt den nya juristförsäkringen, som ger trygghet i privatlivet. Men en del har blivit upprörda för att de måste tacka nej om de inte vill ha försäkringen. Klara Rapp, avdelningschef på Naturvetarna, förklarar varför den lösningen valdes.

Publicerad:

Veckan före jul fick alla medlemmar i Naturvetarna ett kuvert hem i brevlådan. Det innehöll ett erbjudande om en juristförsäkring, som medlemmarna har fått pröva på utan kostnad sedan 1 november.

Hur har mottagandet varit?

- I huvudsak positivt, där drygt fyrahundra nöjda medlemmar redan har använt försäkringen. De har bland annat fått hjälp med att skriva samboavtal och med bodelning, säger Klara Rapp.

Vad gäller klagomålen?

- Vissa medlemmar har blivit upprörda över den så kallade negativa avtalsbildningen, som innebär att man måste tacka nej till juristförsäkringen om man inte vill ha den.

Är det krångligt att tacka nej?

- Nej, det är enkelt att avsäga sig försäkringen genom att fylla i detta formulär eller mejla till Naturvetarna. Vi vill inte tvinga på försäkringen till någon som inte vill ha den. Om någon som inte vill ha juristförsäkringen missar att avsäga sig den så kommer hen inte att behöva betala för den. 

Kan jag säga upp försäkringen senare?

- Ja, om du har börjat betala för juristförsäkringen och inte längre vill ha den så mejlar du till Naturvetarna och meddelar att du vill säga upp försäkringen. Det är ingen uppsägningstid, utan din juristförsäkring upphör att gälla månaden efter att du har sagt upp den, och då debiteras du inte längre för juristförsäkringen.

Varför valde ni den lösningen?

- Vi menar att Naturvetarnas medlemmar som grupp tjänar på det. Varje medlem kommer från och med den 1 februari att betala 35 kronor per månad för juristförsäkringen. Hade vi inte valt den här lösningen hade den kostat 220 kronor per månad.

Men ligger inte det här utanför fackets uppdrag?

- I ett läge där arbetsliv och privatliv går in i varandra skapas nya behov utöver det traditionellt fackliga och arbetsrättsliga stöd som Naturvetarna ger. Vi såg en möjlighet att svara upp mot det behovet. För oss är det viktigt att medlemmarna är hållbara både på jobbet och fritiden.

På vilket sätt?

- Den som blir utsatt för till exempel oseriösa försäljare eller nätkränkningar, eller får avslag om ersättning från försäkringskassan, kan inte göra ett bra jobb i deras anställning eller i eget företag.

Då kan man alltså få juridiskt stöd?

- Ja, experterna hos vår samarbetspartner HELP juristförsäkring hjälper dig med rådgivning och att lösa tvister, ända upp i domstol om det behövs. En stor fördel är att det inte finns någon karenstid eller individuell riskbedömning, så naturvetare kan få hjälp av en jurist samma dag som de blir medlemmar i Naturvetarna.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Lars-Erik Liljebäck 2019-01-11

Hej Anton och tack för kommentar. Tyvärr låg fel avtalstext på vår hemsida. Vi beklagar det. Nu finns den rätta där och gäller den kollektiva juristförsäkringen.

Anton 2019-01-11

På vår hemsida står: "Försäkringen gäller: ... * Anhöriginvandring * LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade" I avtalet står under kap. 2: "Detta gäller med undantag för: • Ärenden som faller inom bestämmelserna till skydd och stöd för barn och unga i socialtjänstlagen (2001:453, SoL) och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ... • Utlänningstvister inräknat asylsökande, uppehållstillstånd och invandring" Under kap. 3 nämns inte anhöriginvandring och LSS giltiga ärenden för bistånd vid tvist. Tolkar jag avtalet fel?

Anton 2019-01-11

Det står på vår hemsida " Om ditt ärende går upp i domstol så är självrisken 3 000 kronor. Det är enda gången en avgift tas ut när juristförsäkringen används.". I avtalstexten står "För bistånd i tvister ska en självrisk på fyratusen (4 000) kronor betalas." Uppdatering behövs.

Robert 2019-01-11

Hej. Kommer tacka NEJ till denna försäkring enkom för att man tillämpar detta fula sätt för avtal. Det är ju bl. a just såna avtal många desperat försöker att slippa ifrån!!! Riktigt bottennapp av Naturvetarna!! Jag fick dessutom brevet v 2 och inte i December som meddelats.
Kommentera