Frågor & svar
Nyheter

Anton 2019-01-11

Det står på vår hemsida " Om ditt ärende går upp i domstol så är självrisken 3 000 kronor. Det är enda gången en avgift tas ut när juristförsäkringen används.". I avtalstexten står "För bistånd i tvister ska en självrisk på fyratusen (4 000) kronor betalas." Uppdatering behövs.