Frågor & svar
Nyheter

Anton 2019-01-11

På vår hemsida står: "Försäkringen gäller: ... * Anhöriginvandring * LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade" I avtalet står under kap. 2: "Detta gäller med undantag för: • Ärenden som faller inom bestämmelserna till skydd och stöd för barn och unga i socialtjänstlagen (2001:453, SoL) och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ... • Utlänningstvister inräknat asylsökande, uppehållstillstånd och invandring" Under kap. 3 nämns inte anhöriginvandring och LSS giltiga ärenden för bistånd vid tvist. Tolkar jag avtalet fel?