Frågor & svar
Nyheter

10 tips för att bli mer personligt hållbar

Naturvetarnas karriärrådgivare och föreläsare inom personlig hållbarhet, Elisabeth Möller delar med sig av sina tips för att uppnå en mer hållbar balans i vardagen.

Publicerad: Uppdaterad:

Investera i dig själv

Det är inte själviskt att prioritera sin hälsa. Mår du bra kan du bidra till din omgivning bättre, du fattar klokare beslut och kan lättare hantera utmaningar. Se det som en investering i din kompetensutveckling som du, dina nära och din arbetsgivare tjänar på.

Reflektera

Ta dig tid att regelbundet stanna upp och reflektera, både på jobbet och hemma. Ökad medvetenhet om vad som påverkar dig är första steget till förändring. Är det du eller andra personer som styr ditt liv, eller är det normer i samhället?

Lär känna dina behov

Bli medveten om vad du behöver för att må bra och vara hållbar. Vad fyller på respektive tömmer din energi under dygnet? Lyssna på kroppens signaler och ladda dina batterier i stället för att bara köra på. Minimera dina energitjuvar. 

Återhämtning

Med regelbunden återhämtning och sömn kan vi hantera högre grad av stress. Fyll din vardag med pauser, fysisk aktivitet, sociala relationer och skratt. Tillåt dig att slappa och göra ingenting ibland. Yoga, mindfulness och att vistas i naturen har god effekt på mental återhämtning. Några djupa andetag är ett sätt att minska akut stress.

Prioritera din tid

Ha rimliga förväntningar på vad du ska hinna och orka med i din vardag. Med goda marginaler och ökad närvaro i nuet kan vi uppleva att vi har mer tid. Istället för att prioritera det mest brådskande, prioritera det som är mest viktigt för dig både här och nu och på lång sikt.

Sätt gränser

Skapa din egen gränskontroll utifrån dina behov och vad som funkar i din vardag. Sätt gränser mellan arbete och privatliv, mellan prestation och kravlös vila, och mellan krav och resurser på jobbet och hemma. Skärmfri tid utan mobiltelefon eller dator är ett sätt att sätta gränser mot den digitala stressen.

Självmedkänsla

Självacceptans är en stark faktor för psykisk hälsa. Det handlar om att vara snäll och inte dömande mot sig själv. Öva att tänka på dig själv i positiva termer. Forskning visar att hög självmedkänsla gör det lättare att sätta gränser och är en buffert mot stress.

Gör medvetna val

Det är ditt val att jobba på lunchen eller ta en paus. Det är lätt att fastna i gamla hjulspår, men fundera på vad du kan vinna om du väljer ett annat spår. Valet kan ibland handla om att gilla läget och att hantera en situation du inte kan förändra.

Ta små steg

Att skapa nya hållbara vanor är inte enkelt. Ta ett steg i taget, många förändringar på en gång blir lätt övermäktigt. Acceptera när det känns jobbigt och öva tålamod och självmedkänsla. Kom ihåg att fira små framgångar.

Be om hjälp

Prata om hur du mår och var tydlig med dina behov på arbetsplatsen och hemma. Be om hjälp att omprioritera ditt arbete om du behöver det. Peppa varandra, ta med en kollega på lunchpromenader, boka in en vän på stående fika, och hjälps åt med nya vanor i familjen.

Kommentarer

Kommentera