Frågor & svar
Nyheter

Anna Geidne 2019-10-17

Strejk är till för att skicka en signal till dem som har möjlighet att påverka beslut. Väldigt många av oss naturvetare har valt vårt jobb därför att vi har möjlighet att påverka beslut. Det är vi som -tillsammans med politiker- ska göra jobbet de andra strejkar för. Hitta lösningar och söka finansiering.Tack Naturvetarförbundet för att ni har förtroendet för oss medlemmar.