Frågor & svar
Nyheter

Cecilia Larsson 2019-08-23

"Vi ser hellre att naturvetare tar fram ny kunskap och implementerar hållbarhetsmålen i samhället. Lika viktigt är att få politikerna att lyssna på forskarna och fatta beslut som är grundade på fakta och kunskap, och i mindre grad på tyckande och känslor." Fegt och totalt tandlöst uttalande - helt väntat. Som om FFF's krav är grundade på tyckade? Det är ju just det som är deras krav, att makthavarna ska lyssna på forskarna och naturvetenskapen och agera utifrån det. Vi kan ta fram hur mycket kunskap och lösningar som helst, men så länge de som sitter på makten och de som äger medlen inte sätts under allvarlig press, så länge vi inte skriker ut allvaret och ställer dem mot väggen på riktigt, så länge vi fortsätter att strunta i våra barns framtid och bara säga att "vi måste samverka" kommer inget att hända. Makthavare och kapitalägare vet att de kan lita på att facken inte utgör något reellt hot eller motkraft sedan långt tillbaka och kommer inte att lyssna så länge vi inte gör något oväntat som hotar deras ställning. Jag har förstått att SAC lägger ett centralt varsel om politisk strejk 27 september. Kanske dags att byta fackförbund nu då... Besviken men inte förvånad