Frågor & svar
Nyheter

Fredrik B 2019-09-18

Jag har idag begärt utträde ur Naturvetarna beroende utifrån ledningens uttalande här på hemsidan. Jag hoppas att många fler missnöjda kommer fram till samma slutsats. Det är viktigt att markera på så många fronter som möjligt att det krävs radikala och snabba åtgärder anser jag. Nedanstående var mitt medskick angående varför jag lämnar. "Jag begär utträde ur Naturvetarna eftersom förbundet via sin ledning tydligt visat att man inte förstått allvaret med klimatfrågan. Publiceringen av ledningens uttalande samt "5 hållbarhetstips på jobbet" på hemsidan som svar på den berättigade oro de av oss som uppenbarligen är betydligt mer insatta känner för klimatfrågan än Naturvetarna och dess ledning var enligt mig i rådande situation fullständigt otillräckligt och tondövt. Till intet förpliktigande och undflyende floskler och hållbarhetstips är i dagsläget givetvis inte det som behövs. Istället kunde, borde!, Naturvetarna som fackförbund varit tydliga med ett kraftfullt ställningstagande för att stötta de som demonstrerar/manifesterar/strejkar den 27 sep. Om inte via strejk så iaf genom att uppmuntra medlemmar att om möjligt delta i den globala manifestationen genom att ta några timmars ledigt, eller att ta upp frågan om någon slags manifestation på sin respektive arbetsplats. Inget sådant stöd antyds dock ens obegripligt nog i uttalandet. I dessa tider, när gamla stelbenta organisationer som exempelvis Naturvetarna, självmant väljer att inte längre vilja vara progressiva och radikala utan mest fokuserar på individuella frågor om försäkringar, coachning och "karriär" väljer jag personligen därför att markera genom att lämna Naturvetarna. Istället kommer jag att stötta andra rörelser. Progressiva och moderna rörelser som aktivt arbetar för att ändra på strukturer för att snabbt få ner utsläpp snarare än att befästa strukturer och bevara Status Quo. Det är radikala tider. Det är bråttom. Därför behövs också snabba och mycket mer radikala grepp och ställningstaganden än det uttalande Erik Petré och Per Klingbjer gör på hemsidan den 21 aug 2019. Är det värdigt naturvetare som är insatta i klimatfrågans allvar? Näppeligen. Vänligen, Fredrik