Frågor & svar
Nyheter

Peo Eriksson 2019-08-23

Ni lämnar ett förväntat och diplomatiskt svar. Naturvetare är den yrkesgrupp som har bäst kunskaper och störst medvetenhet om klimatförändringarnas omfattning. Med samma argumentation som Greta och FridaysForFuture för fram kan naturvetare hävda att vi inte har någon framtid i ett sönderfallande samhälle som inte tar klimatförändringarna på allvar. En "vild" strejk under en dag där naturvetare och andra vuxengrupper visar att vi också vill att politiker och andra makthavare ska lyssna på forskarnas varningar SKULLE bli en stark markering.