Frågor & svar
Nyheter

Thomas Gossas 2019-08-23

Klimatkrisen kan bara lösas genom politik och det kommer bara att ske om människor går samman och kräver förändring. Fackföreningsrörelsen har haft enorm påverkan på samhället historiskt genom framgångsrik kamp för rättvisa, arbetsrätt och jämställdhet. Dessa frågor är starkt kopplade till de processer som behöver genomföras för den samhällsförändring som krävs för ett hållbart samhälle. Fackföreningsrörelsen borde därför vara en aktiv part i att forma politiken på klimatområdet. Era tips på klimatsmarta lösningar för enskilda att utföra hemma och på arbetet ter sig löjliga i sammanhanget. Ett stöd genom konkret handling från Naturvetarna , vi som borde veta hur allvarlig den här krisen är, skulle skicka starka signaler till politiker och hela samhället. Det skulle räcka med en timmes strejk den aktuella fredagen.