Frågor & svar
Nyheter
Det behövs en strategi för villkor, finansiering och styrning om Sverige ska fortsätta vara en ledande forskningsnation, skriver rektorn på KI.

Bra läge lyfta forskningen i samhällsdebatten

Svensk forskning står stark och Sveriges ställning som innovationsland är fortfarande på världsledande nivå. Samtidigt finns det tecken på att vi möter nya och tuffa utmaningar. 

Publicerad:

I Bloombergs senaste innovationsindex tappar vi från andra till sjunde plats. Konkurrensen från andra länder när det gäller kvalitet och resultat i forskning och högre utbildning hårdnar allt mer. Baskostnaderna för experimentell grundforskning stiger snabbare än anslag och donationer. Bland unga tappar forskningen i attraktionskraft. Många hoppar av sina forskarkarriärer eftersom det ofta saknas både anställningstrygghet och rimlig löneutveckling. På många håll i världen – även i Sverige – ifrågasätts den akademiska friheten och den institutionella autonomin i allt högre grad.

“Det behövs en öppen och livaktig debatt.”

Listan över hotbilder kan göras lång och det är lätt att bli dystopisk. Men här finns också möjligheter och faktum är att det just nu är osedvanligt bra läge för att lyfta fram forskningen i samhällsdebatten: 

  • Vi har en ny regering på plats – och en ny minister för forskning och högre utbildning
  • På EU-nivå diskuteras nu ett nytt ramprogram för forskningen
  • Brexit innebär ändrade förutsättningar för forskningen som vi bör förhålla oss till
  • Den sedan länge emotsedda Styr- och resursutredningen (”Struten”) redovisade nyligen sitt uppdrag 
  • Vart fjärde år läggs det fram en forskningspolitisk proposition – nästa kommer 2020 och arbetet med den inleds på allvar under året 

Styr- och resursutredningen är den viktigaste utredningen som gjorts om den svenska högskolesektorn på många år. Den tar upp ett flertal avgörande frågor och kan tjäna som en hävstång för att på allvar sätta igång debatten om forskningens framtid. 

Det finns en uttalad politisk ambition att Sverige även fortsättningsvis ska vara en av världens ledande kunskaps- och innovationsländer, att vi ska ha stark lyskraft som life science-nation. 

Ska det lyckas krävs att vi vågar tänka nytt och börjar arbetet med att ta fram en långsiktig strategi kring forskningens villkor, finansiering och styrning. För detta behövs en öppen och livaktig debatt. 

Vi kan alla bidra till att synliggöra forskningen i samhällsdiskussionen. 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera