Frågor & svar
Nyheter

Brexit skapar oro

En hård Brexit kan slå hårt mot många av de verksamheter som naturvetare jobbar inom. Astra Zeneca står rustade även om läget är ovisst. Handeln med produkter från jord- och skogsbruket kommer att påverkas, liksom utbyten och samarbeten kring utbildning och forskning.

Publicerad:

En halv miljard kronor har förberedelserna för brexit kostat Astra Zeneca. I Södertälje har man byggt upp ett labb för kontroll och kvalitetstester för läkemedel som är producerade i Storbritannien.

– Vi har tagit höjd för en hård brexit och måste vara beredda på det, säger Jacob Lund, kommunikationschef på Astra Zeneca i Sverige.

Anledningen är att mediciner som ska säljas inom EU också måste kvalitetssäkras där. När det är gjort kan försäljning ske inom hela den europeiska marknaden.

– Vårt fokus ligger på patienterna. Därför säkerställer vi tillgången till livsviktiga mediciner även om Storbritannien lämnar EU utan avtal.

Kompetensförsörjning hotas

Mellan fyrtio och femtio personer jobbar på labbet för kontroller och kvalitetstester.

– Personalfrågan har vi löst genom interna omflyttningar med befintlig personal, förklarar Jacob Lund.

Klarar ni kompetensförsörjningen vid en hård brexit?

– Vi tar det när det kommer. Men det är förstås viktigt att kunna rekrytera forskare till England även i framtiden.

Enligt Astra Zenecas ordförande Leif Johansson har nya investeringar i produktionsanläggningar i England stoppats som en följd av det osäkra läget. Huruvida det påverkar svenska produktionsanläggningar och forskning och utveckling vill inte Jacob Lund spekulera om.

Osäkerhet

Även skogsindustrin berörs i hög grad av brexit. Johan Freij, jägmästare och affärsområdeschef för skog och lantbruk på Danske Bank har tittat närmare på hur marknaden för sågade trävaror påverkas.

– Den brittiska marknaden är mycket viktig för svenska sågverk. Det finns en stark tradition och vi har anpassat våra produkter till vad britterna vill ha. Man litar på svenskt virke.

Vad som händer nu råder det stor osäkerhet om.

– I väntan på eventuella tullar har man byggt upp trävarulagren i Storbritannien. Detta har ökat osäkerheten vart priserna tar vägen. Samma osäkerhet gäller nivåerna på tullarna.

Johan Freij förklarar att turbulensen kring brexit förstärker den prisnedgång som redan var på gång.

Inte tvärstopp

Lantbruket och handeln med jordbruksprodukter kommer att påverkas av en hård brexit.

– Det skulle innebära att Storbritannien blir som vilket annat land som helst utanför EU. Då är det i stället reglerna inom världshandelsorganisationen WTO som gäller, säger Christina Furustam, expert på internationell handel vid LRF.

Hon tror inte på tvärstopp i handeln om tullarna höjs, men handeln kommer att påverkas.
– Det kommer också att bli krångligare med kontroller och formaliteter. Det är viktigt att Sverige håller kvar vid svenska mervärden, som djurvälfärd och låg användning av antibiotika.

Arla, som ägs av bönder i bland annat Sverige, Storbritannien och Danmark, har förberett sig på olika scenarier.

– Storbritannien är väldigt importberoende av livsmedel. Brexit kommer att påverka livsmedelsindustrin och mycket talar för att mejerivaror kommer att ta andra vägar om tullarna höjs, säger presschef Erik Bratthall på Arla Sverige.

Han vill vänta och se hur avtalen kommer att se ut. Läget nu beskriver han som frustrerande.

Storbritannien är en världens största forskningsnationer. Runt 15 procent av alla citeringar kommer därifrån.

Skakar om akademin

Att brexit kommer att påverka forskningssamarbetet och studentutbyten med andra länder står klart. Men även här råder" stor osäkerhet. Man kan räkna med att ingångna avtal som Horizon 2020 och Erasmus åtminstone fortsätter fram till 2020. Enligt regeringen ska brittiska medborgare som bor och arbetar i Sverige ska undantas från kraven på arbets- och uppehållstillstånd, även vid en hård brexit.

Storbritannien är an viktig partner för svenska universitet. Till exempel Har Lunds universitet flest studentutbyten med Storbritannien och har 40 avtal med 34 lärosäten i landet, skriver rektorn Torbjörn von Schantz i sin blogg.

Inom forskning är samarbetena flest med USA, följt av Storbritannien och Tyskland.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera